Image Alt

Eureka Laerskool

Die School Communicator is ‘n geïntegreerde kommunikasie oplossing wat ons toelaat om te kommunikeer met ouers.

Laerskool Eureka

1969. Dit is die jaar toe die eerste twee stene opmekaar gesit is om ‘n begin te maak aan ‘n merkwaardige skool, Laerskool Hadisonpark. Ja, die skool is eers op die 11de September 1971 hernoem na Laerskool Eureka. Die skool se deure het amptelik geopen in Januarie 1971.  Mnr Louis Pienaar was die eerste skoolhoof en het met groot trots die skool geopen met ‘n leerdertal van 186 leerders en 5 onderwysers.

In 1972 is 260 leerders ingeskryf by Eureka teen ‘n merkwaardige bedrag van R4.00 per jaar, as skoolfonds.  ‘n Absolute hoogtepunt vir hierdie jaar was ons atletiek-byeenkoms, wat op Laerskool Eureka se eie velde aangebied is. Laerskool Eureka bied met trots aan:  Die fluitspeler van Hamelin, die naam van die eerste operette wat in 1973 opgevoer is.  In hierdie jaar het ons ook met krieket as buitemuurse-aktiwiteit vir ons leerders begin.

Na net 3 jaar het ons leerdertal alreeds na 292 leerders gestyg.  Daar het dan ook in 1974 groot opgewondemheid by die skool  geheers toe ons eerste skoolbus by die skoolhek ingery het. Na 15 jaar van ‘n fantastiese opbou van ons pragtige skool het Mnr Louis Pienaar die leisels aan Mnr Koos Lochner in 1987 oorgegee.  Hy het met groot trots voortgebou op die grondslag wat reeds gelê was. Voor ons, ons oë kon uitvee was Laerskool Eureka reeds mondig.  In 1991 het ons, ons 21ste verjaardag met ‘n baie suksesvolle en spesiale operette gevier:  Gelukland  Dit het alles onder leiding van Mnr Hermie van der Merwe gebeur wat die derde skoolhoof van Laerskool Eureka was.  Gelukland:  Dit was inderdaad waar ons onsself bevind het.  Ons leerdertal was toe reeds 529.

Features:

  • WordPress Theme
  • Fully Responsive
  • Admin panel to manage all information

The Client

Die skool se deure het amptelik geopen in Januarie 1971. Mnr Louis Pienaar was die eerste skoolhoof en het met groot trots die skool geopen met ‘n leerdertal van 186 leerders en 5 onderwysers.

Website: www.eurekalaerskool.co.za